top of page
Kunstbeurs-13.jpg

Jeroen Beirens | °1982

 

NL

 

Visie

Tot op heden komt mijn creatieproces voort uit het onderzoek van stellingen, AI, muziek, tekeningen, fotografische bronnen of voorstellingen. Daaruit ontstaan kruispunten tussen figuratie, landschappen, cartografie en abstracties.

In mijn beeldtaal ondergaat het oorspronkelijke, die zonder duiding niet waarneembaar is, uit noodzaak een transformatie. Het verhaal dat vragen oproept, wordt naverteld in ruimtelijke lichamen. Dit zijn entiteiten, die gelijktijdig zichtbaarheid verwerven, maar ook fragmenteren. Daardoor raken ze ontwricht en vervallen ze in het gebrekkige, tot ze verdwijnen. Deze cyclus van tegenstelling is de essentie van mijn werk.

Tentoonstellingen

12 03 23 – 07 04 23 | LKFF Art Projects | Transmission – groepstentoonstelling

21 10 22 – 25 10 22 | LKFF Art Projects | Moderne Art Fair

22 10 22 – 23 10 22 | Kunst Biënnale Leuven | goede doelen | groepstentoonstelling

11 05 22 – 15 05 22 | LKFF Art Projects | Twenty Art Fair

30 01 22 – 12 03 22 | LKFF Art Projects | At my window | groepstentoonstelling

09 10 21 – 23 10 21 | 20ste Biënnale – Kasteel van Poeke | goede doelen | groepstentoonstelling

07 08 21 – 15 08 21 | Knokke Art Fair

18 10 20 – 24 10 20 | #BanCorona | goede doelen | groepstentoonstelling

08 08 20 – 16 08 20 | 45e Art Nocturne Knocke

29 02 20 – 01 03 20 | Schrikkelkunstbeurs-Leuven | goede doelen | groepstentoonstelling

05 10 19 – 13 10 19 | | 19de Biënnale – Kasteel van Poeke | goede doelen | groepstentoonstelling

09 05 19 – 22 06 19 | Elise Ka Gallery & Kunstennacht Hasselt 2019 | groepstentoonstelling

22 06 18 – 24 06 18 | Kunstbeurs-Leuven | goed doelen | groepstentoonstelling

19 01 18 – 31 07 18 | Heilig Hart Ieper | Psychiatrisch Ziekenhuis | Tenfrag | solotentoonstelling

EN

 

Vision

To date, my creative process stems from the examination of propositions, AI, music, drawings, photographic sources or representations. From these, intersections between figuration, landscapes, cartography and abstractions emerge.

In my visual language, the original, which is imperceptible without interpretation, undergoes a transformation out of necessity. The story that raises questions is retold in spatial bodies. These are entities, which simultaneously acquire visibility, but also fragment. As a result, they become dislocated and decay into the flawed, until they disappear. This cycle of contradiction is the essence of my work.

Exhibitions

 

12 03 23 - 07 04 23 | LKFF Art Projects | Transmission - group exhibition

21 10 22 - 25 10 22 | LKFF Art Projects | Modern Art Fair

22 10 22 - 23 10 22 | Kunst Biennale Leuven | charity | group exhibition

11 05 22 - 15 05 22 | LKFF Art Projects | Twenty Art Fair

30 01 22 - 12 03 22 | LKFF Art Projects | At my window | group exhibition

09 10 21 - 23 10 21 | 20ste Biënnale – Kasteel van Poeke | charity | group exhibition

07 08 21 - 15 08 21 | Knokke Art Fair

18 10 20 - 24 10 20 | #BanCorona | charity | group exhibition

08 08 20 - 16 08 20 | 45th Art Nocturne Knocke

29 02 20 - 01 03 20 | Schrikkelkunstbeurs-Leuven | charity | group exhibition

05 10 19 - 13 10 19 | 19th Biennial - Castle of Poeke | charity | group exhibition

09 05 19 - 22 06 19 | Elise Ka Gallery & Kunstennacht Hasselt 2019 | group exhibition

22 06 18 - 24 06 18 | Kunstbeurs-Leuven | charity | group exhibition

19 01 18 - 31 07 18 | Heilig Hart Ieper | Psychiatric Hospital | Tenfrag | solo exhibition

JeroenBeirens_HermanVanRompuy_DeStadaard copy.jpg
bottom of page